|  | 

Hobby i Rozrywka

DWIE ZASADY

DWIE ZASADY

Wzrost tej wielkości nie ma nic wspólnego ze spotęgowa­niem współodczucia. Wzmożona zdolność cierpienia wcale nie jest sama w sobie wartością pozytywną. Jedynie w przy­padku tej samej zdolności cierpienia człowiek silniej współ- cierpiący przewyższa pod względem moralnym innego [człowieka]. Zresztą istnieją jeszcze inne, także moralnie wartościowe motywy wyżej wspomnianych zmian, które do niniejszych rozważań nie należą.Przyznając, że współodc.zucie jest wrodzone poszczególnym ludziom, usiłowano wykazać, [iż jest] ono „nabyt­kiem gatunku” w filogenezie. Długo i szeroko rozwijali tę myśl zwłaszcza Darwin i Spencer. Nie będziemy tu wcho­dzić w empiryczne szczegóły tych teorii, w bogaty i intere­sujący materiał faktów zgromadzony przez Darwina w jego książkach O pochodzeniu człowieka i O wyrazie uczuć u czło­wieka i zwierząt, a przez Spencera w etyce i socjologii. Kilka słów tylko o zasadach tego wyjaśnienia.Darwin wysuwa na pierwsze miejsce w swych rozważa­niach dwie zasady: 1. Powstanie i wykształcenie uczuć sympatycznych jest zjawiskiem następczym powstania i wy­kształcenia instynktu towarzyskiego. To znaczy u zwierząt, które w towarzyskim sposobie życia znalazły czynnik sprzyjający zachowaniu ich gatunku i u których dlatego utrwaliła się forma życia w stadzie (gdy wytworzyła się forma impulsu unikania samotności), również uczucia sympatyczne musiały przeważnie przynosić korzyść. Toteż ani nie wykształciły się one, ani nie wzmocniły u [zwierząt] nie żyjących towarzysko (jak np. u nie żyjących stadnie drapieżników).

dwie-zasady

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Huragan Irene

    Huragan Irene

    Może świruję, ale słuchając kolejnych wieści o tym, że tereny, gdzie mieszka moja rodzina i chwilowo mój tato, są objęte stanem wyjątkowym i ewakuacją to robi mi się słabo. Zapewne każdy, kto choć raz w ostatnich dniach włączył wiadomości albo przeglądał onet lub tego typu portal, wie, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zagrożone huraganem

  • Skandynawskie białe biurka

    Skandynawskie białe biurka

    Styl skandynawski od kilku lat bije wszelkie rekordy popularności. Jest wykorzystywany niemależe wszędzie w kuchniach, salonach, w ogrodach, pokojach młodzieżowych oraz coraz częściej nawet w biurach. Na czym polega jego fenomen. Z pewnością na funkcjonalności, naturalności oraz możliwości dopasowania się do każdego rodzaju przestrzeni. Co więcej, styl pasuje niemalże do każdego rodzaju mebli. W tym