|  | 

Hobby i Rozrywka

EMPIRYCZNE ŻYCIE

EMPIRYCZNE ŻYCIE

Dla empirycznego życia człowieka jest to jednak, zarówno wobec siebie samego, jak wobec innych, zawsze zarazem ideał jego wiecznego przeznaczenia. „Stawaj się (empirycznie) tym, czym jesteś w swojej indywidualnej istocie”, wzywa każdego człowieka akosmistyczna miłość do osoby i w akcie swego ruchu niesie właśnie ten —- a nie tylko jakiś „powszech­nie obowiązujący” — obraz przeznaczenia poniekąd przed człowiekiem, jako jego pierwotny „ideał”. O ile bowiem w porządku empiryczno-fizycznym wszyscy ludzie (w roz­maitym stopniu, zależnie od ich typu) dadzą się zastąpić, to w akosmistycznej dziedzinie porządku metafizycznego są przecież, chociaż zróżnicowani pod względem aksjolo­gicznym (verschiedenwertig), wręcz niezastąpieni. Tak więc akosmistyczna miłość do osoby —- w odróżnie­niu od powszechnej miłości do człowieka i każdej party­kularnej miłości do określonego rodzaju grup — koniecznie domaga się, z uwagi na (aus) ideę jej własnej możliwości, duchowego centrum wszystkich skończonych istot osobowych w du­chowym bóstwie (tzn. w „Bogu w Bogu”, gdy za pierwszym razem myślimy o Bogu jako Bogu czystej religii, a za dru­gim o Bogu jako metafizycznej zasadzie świata, której właś­ciwością jest samo wszechżycie jako istotny atrybut).

empiryczne-zycie

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Huragan Irene

    Huragan Irene

    Może świruję, ale słuchając kolejnych wieści o tym, że tereny, gdzie mieszka moja rodzina i chwilowo mój tato, są objęte stanem wyjątkowym i ewakuacją to robi mi się słabo. Zapewne każdy, kto choć raz w ostatnich dniach włączył wiadomości albo przeglądał onet lub tego typu portal, wie, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zagrożone huraganem

  • Skandynawskie białe biurka

    Skandynawskie białe biurka

    Styl skandynawski od kilku lat bije wszelkie rekordy popularności. Jest wykorzystywany niemależe wszędzie w kuchniach, salonach, w ogrodach, pokojach młodzieżowych oraz coraz częściej nawet w biurach. Na czym polega jego fenomen. Z pewnością na funkcjonalności, naturalności oraz możliwości dopasowania się do każdego rodzaju przestrzeni. Co więcej, styl pasuje niemalże do każdego rodzaju mebli. W tym