|  | 

Hobby i Rozrywka

RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI

RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI

Cechą opisywanej i analizowanej rzeczywistości jest jej „perspekty­wiczna złożoność”. Można tu odwołać się do kategorii poziomów rzeczy­wistości i poziomów analizy, które pojawiły się już przy omawianiu kon­cepcji Berne’a. Świat — szczególnie świat społeczny, który jest światem działań — rozgrywa się na wielu poziomach naraz. Empiryczna analiza musi precyzyjnie określać swoje perspektywy poznawcze, aby móc do­kładnie opisać i objaśnić dynamikę zjawisk charakterystycznych dla róż­nych poziomów.Stąd też w książce Człowiek w teatrze życia codziennego Goffman precyzyjnie wyznacza specyfikę i swoistą perspektywę poznawczą swej analizy, co uważa za istotne uzupełnienie dotychczasowych analiz socjo­logicznych. Mówi o badaniu instytucji społecznych — względnie zam­kniętych systemów społecznych („Instytucja społeczna to każde miejsce otoczone zauważalnymi i ustalonymi barierami, gdzie stale występuje określony rodzaj działalności”).

rozne-poziomy-rzeczywistosci

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Huragan Irene

    Huragan Irene

    Może świruję, ale słuchając kolejnych wieści o tym, że tereny, gdzie mieszka moja rodzina i chwilowo mój tato, są objęte stanem wyjątkowym i ewakuacją to robi mi się słabo. Zapewne każdy, kto choć raz w ostatnich dniach włączył wiadomości albo przeglądał onet lub tego typu portal, wie, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zagrożone huraganem

  • Skandynawskie białe biurka

    Skandynawskie białe biurka

    Styl skandynawski od kilku lat bije wszelkie rekordy popularności. Jest wykorzystywany niemależe wszędzie w kuchniach, salonach, w ogrodach, pokojach młodzieżowych oraz coraz częściej nawet w biurach. Na czym polega jego fenomen. Z pewnością na funkcjonalności, naturalności oraz możliwości dopasowania się do każdego rodzaju przestrzeni. Co więcej, styl pasuje niemalże do każdego rodzaju mebli. W tym