|  | 

Hobby i Rozrywka

WRODZONE WSPÓŁODCZUCIE

WRODZONE WSPÓŁODCZUCIE

Poza tym wspólodczucie jest również wrodzone i w żad­nej mierze nie jest dopiero nabyte w indywidualnym życiu, tzn. wrodzona jest mniejsza lub większa dyspozycja (Anlage) do posłużenia się tą funkcją, do faktycznego korzystania z niej. Mówię „mniejsza lub większa dyspozycja”, ponie­waż nie ulega żadnej wątpliwości, że znacznych różnic w aktywności współodczucia u różnych ras, ludów i indy­widuów zupełnie nie możemy sprowadzić do odmienności ich przeżyć. Jaką rolę odgrywa tutaj dziedziczność, to nie jest jeszcze dostatecznie zbadane. Ale dyspozycje są w rze­czy samej zasadniczo różne, o czym poucza każda dokład­na obserwacja dzieci. Na ten stan faktyczny wskazywali już Shaftesbury, Hutcheson i Adam Smith przeciwstawia­jąc się wszelkim asocjacyjno-psychologicznym i utylitarnym wyjaśnieniom współodczucia.Znacznego rozwoju, jakiemu w jednostce zdaje się współ- odczucie podlegać (słusznie mówi się o „dziecięcym egoiz­mie”, który dopiero później coraz bardziej ustępuje miejsca współodczuciu), wcale nie należy w jego istotnej części wiązać z właściwym współodczuciem, lecz z rozwojem rozu­mienia cudzych przeżyć psychicznych, ich różnic i ich natury.

wrodzone-wspolodczucie

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Huragan Irene

    Huragan Irene

    Może świruję, ale słuchając kolejnych wieści o tym, że tereny, gdzie mieszka moja rodzina i chwilowo mój tato, są objęte stanem wyjątkowym i ewakuacją to robi mi się słabo. Zapewne każdy, kto choć raz w ostatnich dniach włączył wiadomości albo przeglądał onet lub tego typu portal, wie, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zagrożone huraganem

  • Skandynawskie białe biurka

    Skandynawskie białe biurka

    Styl skandynawski od kilku lat bije wszelkie rekordy popularności. Jest wykorzystywany niemależe wszędzie w kuchniach, salonach, w ogrodach, pokojach młodzieżowych oraz coraz częściej nawet w biurach. Na czym polega jego fenomen. Z pewnością na funkcjonalności, naturalności oraz możliwości dopasowania się do każdego rodzaju przestrzeni. Co więcej, styl pasuje niemalże do każdego rodzaju mebli. W tym